Zorg voor een goede IT-strategie
Zorg voor een goede IT-strategie

Bepalen van een IT-strategie

Iedere onderneming heeft behoefte aan een strategisch plan waarbij IT en processen optimaal op elkaar aansluiten. U kunt dit plan zien als een beschrijving van alle IT-activiteiten die de organisatie in een bepaalde periode wenst of moet behalen. Aan de hand van een grondig onderzoek en diverse interviews met het management stellen wij een plan op. Hierbij kijken we naar de doelen van de organisatie, de inrichting van de huidige IT, de kansen in de markt en naar de kennis van de medewerkers. Het is belangrijk dat de volwassenheid van uw IT aansluit bij de volwassenheid van uw organisatie.

Wat kan IT-Advies voor u betekenen?

  • U krijgt inzicht in het volwassenheidsniveau van uw IT-omgeving
  • U krijgt beter inzicht in uw IT-kosten en hoe deze zich verhouden ten opzichte van andere ondernemingen
  • Wij zorgen dat u het rendement van uw IT aanzienlijk kunt vergroten
  • Wij houden u op de hoogte van de mogelijkheden op IT-gebied
  • U krijgt handreikingen hoe IT uw organisatie optimaal kan ondersteunen
  • U krijgt inzicht in welke IT-processen kunnen worden verbeterd