Beveilig uw bedrijfsinformatie
Beveilig uw bedrijfsinformatie

IT-security & IT-risicoanalyse

Is mijn bedrijfsinformatie goed beveiligd? Zijn mijn systemen voldoende beveiligd? Zijn mijn back-ups betrouwbaar en volledig? Zijn er goede procedures voor het gebruiken van systemen? Wat doen we bij een datalek? Wat is er geregeld om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot netwerken, computers en applicaties? Weten mijn medewerkers hoe ze moeten omgaan met inloggegevens? Dit zijn zomaar een aantal vragen die u als ondernemer kunnen bezig houden. Van Oers kan u door middel van een risicoanalyse antwoord geven op deze vragen.

Bij een IT-risicoanalyse worden de belangrijkste IT-risico’s in primaire bedrijfsprocessen en het generieke IT-beheer in kaart gebracht. Per proces worden de bedreigingen en ingerichte maatregelen bekeken. Dit resulteert vervolgens in restrisico’s. Door deze restrisico’s te kwantificeren kan op een onderbouwde manier een verbeterplan worden opgesteld. Het verbeterplan moet zorgen dat de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van data en systemen worden geoptimaliseerd. Dit moet uiteindelijk leiden tot minder verstoringen en incidenten doordat er een structurele verbetering ontstaat in de kwaliteit van IT. 

Joram Dictus
IT-Auditor +31 (0)76 53 03 800 +31(0)6 551 26 648