Onze werkwijze

In de wereld om ons heen gaan de veranderingen steeds sneller en sneller. Daarom is tijdig ontwikkelen en mee veranderen noodzakelijk om uw onderneming op koers te houden. Het is van groot belang dat uw mate van ontwikkeling groter is dan wat er om u heen gebeurt.

Als leider binnen uw onderneming zijn reflectie, het uitdragen van uw visie en waarden en het stellen van vragen aan de mensen om u heen bepalend voor succes. Oftewel u creëert focus, vertrouwen en betrokkenheid. Bij deze drie kenmerken van goede leiders sluit de aanpak van Van Oers Organisatieadvies naadloos aan.

Reflectiescan

Onze reflectiescan is het begin van uw oplossing. Deze brengt in kaart waar u met uw organisatie op kunt verbeteren. Op basis van de uitslagen van de reflectiescan worden uw ontwikkelbehoeften vastgesteld en gaan we aan de slag met uw verbetertraject. Uitvoeringsdiscipline is hierbij erg belangrijk, alsmede het vermogen u kwetsbaar op te stellen.

Persoonlijk, Daadkrachtig en Betrokken

Dat zijn onze drie pijlers waar wij voor staan. Deze drie pijlers lopen als een rode draad door de aanpak van uw verbetertraject.

  • Persoonlijk omdat we in een persoonlijk gesprek met u de resultaten en voortgang bespreken;
  • Daadkrachtig omdat we gericht naar een resultaat toe werken;
  • Betrokken omdat onze aandacht voor u niet verdwijnt.

Hieronder vindt u een eenvoudig overzicht van onze werkwijze. 

Vraag reflectiescan aan

Vraag via de button eenvoudig de reflectiescan aan. Één van onze specialisten zal deze dan naar u opsturen.

Invullen reflectiescan

Nadat u de reflectiescan heeft ontvangen van ons gaan u en (uw managementteam) de scan onafhankelijk van elkaar invullen. Dit levert het beste inzicht in het verbeterpotentieel van uw onderneming. De ingevulde scans kunt u vervolgens per mail naar ons toesturen waarna wij deze zullen analyseren.

Evalueren reflectiescan

Nadat de analyse is uitgevoerd nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor de bespreking van uw verbeterpotentieel.

 

Bespreken verbeterpotentieel

Wij lichten onze bevindingen toe en bieden u een op maat gemaakt plan. Aan het einde van dit gesprek weet u wat uw resultaat na 40 dagen is, hoe we dat gaan bereiken en hoeveel u dit kost. Op basis hiervan kunt u een weloverwogen besluit nemen voor het al dan niet aangaan van een verbetertraject.

Verbetertraject van 40 dagen

Tijdens deze 40 dagen gaat u actief aan de slag met uw eigen verbetertraject. Tijdens onze sessies van niet langer dan een uur krijgt u uitleg over de volgende stap en het uit te voeren assessment. Tevens bespreken we de uitkomsten van u vorige assessment.

Na afloop 1- en 2-meting

Na afronding van uw verbetertraject nemen we na 6 en 12 maanden contact met u op om de resultaten te meten en daar waar nodig aan te sturen.